Oplysninger om Tyrkiet

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Tyrkiet.

Vielseskompetence

Den danske ambassade i Tyrkiet oplyser, at for en vielse er gyldig i Tyrkiet, skal der være tale om en borgerlig vielse, som skal registreres ved de offentlige myndigheder. Herefter kan der foretages en religiøs vielse, hvis dette ønskes. (Opdateret 15.01.15)

Vielsesattest: Hvis en borger har mistet sin vielsesattest, kan en ny attest fremskaffes ved personligt fremmøde på registreringskontoret i Tyrkiet. Borgeren kan også give en advokat fuldmagt til at henvende sig på sine vegne.

Formkrav

Vielsen skal være foretaget af en borgerlig myndighed og registretres ved de offentlige myndigheder. (opdateret 15.01.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Alderskrav: Ægteskabsalderen er for både mænd og kvinder 17 år. Der kan i særlige situationer opnås skriftlig tilladelse fra en domstol til, at alderskravet kan nedsættes til 16 år for både mænd og kvinder. (Senest opdateret 16.01.2002).

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Polygami er ikke lovligt. (Senest opdateret 01.01.2002).

Legalisering/apostillepåtegning

Legalisering: Tyrkiet ratificerede den 8. februar 2000 Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed. Konventionen trådte i kraft i forhold til Tyrkiet den 1. juni 2000. Ifølge denne konvention kan deltagerstater ikke kræve legalisering af afgørelser vedrørende forældremyndighed, som er omfattet af konventionen. I konsekvens heraf er det Familiestyrelsens (nu Ankestyrelsen) opfattelse, at også skilsmissedokumenter og dødsattester fra Tyrkiet fritages fra legalisering. (Senest opdateret 02.03.04).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ikke tyrkiske statsborgere, med bopæl i Tyrkiet, kan ikke forvente, at de tyrkiske myndigheder vil udstede civilstandsattester til dem.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 10.07.2015