Oplysninger om Taiwan

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Taiwan.

Vielseskompetence

Vielser foretages af kontoret "Household Registration"

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ja begge køn kan indgå ægteskab selv om de er under 15 år, hvis forældrene giver samtykke hertil. Uden forældrenes samtykke er aldersgrænsen for ægteskab 18 år for mænd og 16 år for kvinder.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej, begge parter skal være til stede og registreres samtidig. Der kræves minimum to vidner til stede ved vielsen.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Det er ikke tilladt at indgå ægteskab med en person, man er blodsbeslægtet med. Bigami er ikke tilladt.

Legalisering/apostillepåtegning

Der er ikke diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Taiwan. Legaliseringskæden for dokumenter fra Taiwan er derfor følgende:

1. del legaliseringen foretages af det relevante ”District Court” (der er 22 rundt på Taiwan) eller en lokal “Notary Public Office.

2. del af legaliseringen foretages af ”Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan)” www.boca.gov.tw/

3. og sidste del af legaliseringen af ”Taipei Representative Office in Denmark” (København). www.taiwanembassy.org/dk

(Opdateret 23.05.2017)

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Civilstandsattester udstedes af "Household Registration" kontoret
(Opdateret 25.11.11)

Skilsmisser

To måder at blive skilt på

  • Hvis parterne er enige om skilsmisse underskrives skilsmissedokumentet på "Household Registration" kontoret i overværelse af to vidner.
  • Hvis kun én ægtefælle ønsker skilsmisse, afgøres sagen af civilretten.

En skilsmisse fra Taiwan er retskraftig, når den er registreret. Dette dokumenteres med underskrift fra "Household Registration" kontoret.

Sidst opdateret 23.05.2017