Oplysninger om Pakistan

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Pakistan.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Et polygamisk ægteskab er ikke (af den grund) ugyldigt. (Senest opdateret 18.07.2003).

Legalisering/apostillepåtegning

Legalisering: På grund af forholdene i Pakistan er det  Ankestyrelsens praksis, at pakistanske vielsesattester søges verificeret gennem Den Danske Ambassade i Pakistan. (opdateret 01.08.04 og fortsat gældende 01.08.2018 ).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 01.08.2018