Oplysninger om Marokko

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Marokko.

Vielseskompetence

Adoul (religiøs dommer)

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, både mænd og kvinder skal være fyldt 18 år. Der kan efter ansøgning gives tilladelse til personer under 18 år.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Indgåelse: Et polygamisk ægteskab er ikke (af den grund) ugyldigt. (Senest opdateret 30.11.2011).

Legalisering/apostillepåtegning

Marokko har tiltrådt Apostillekonventionen den 14. august 2016. Dokumenter skal derefter være apostillepåtegnet (Senest opdateret 15.11.2016).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Udstedes af de lokale myndigheder.

Skilsmisser

Retskraftpåtegning udstedes af Familieretten.

Sidst opdateret 15.11.2016