Oplysninger om Kina

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Kina.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, minimumsalder på 22 år for en mand og 20 år for en kvinde. Alderskravet kan variere fra provins til provins. (Opdateret 16.01.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Begge parter skal være personligt til stede ved vielsen.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Indgåelse: Polygami er ikke tilladt. (Senest opdateret 31.03.1999).
Følgende omstændigheder gør et ægteskab ugyldigt:

  • Hvis en af parterne begår bigami.
  • Hvis manden og kvinden er blodbeslægtede i indtil tre slægtled.
  • Hvis én af parterne før ægteskabet lider af en af en sygdom, som af lægevidenskaben betragtes sådan, at personen af den grund er uegnet til at indgå ægteskab, og at det efter ægteskabet ikke er muligt at kurere lidelsen.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter skal være legaliseret. Dog har områderne Macao og Hong Kong tiltrådt apostillekonventionen. Dokumenter fra disse to områder kan derfor være apostillepåtegnet

Kinesiske dokumenter i øvrigt skal påtegnes af  en notarius publicus (notar)  i Kina og derefter legaliseres af det kinesiske udenrigsministerium og den danske ambassade.

Når dokumentet forelægges notaren, vil det automatisk blive oversat til engelsk.

Hvis man meddeler notaren, at dokumentet skal legaliseres, kan notaren sørge for, at dokumentet sendes til det kinesiske udenrigsministerium og den danske ambassade, hvorefter det vil blive returneret til notaren.

Hvis notaren ikke tilbyder at fremsende dokumentet til udenrigsministeriet, skal det personligt bringes til et autoriseret lokalt udenrigskontor eller -agentur, som vil sende det til udenrigsministeriet og danske ambassade. Efter legalisering vil dokumentet blive returneret til det lokale kontor eller agentur.

En dansk statsborger kan selv bringe dokumentet med notarens påtegning direkte til legalisering i det kinesiske udenrigsministerium. Ministeriet vil sørge for, at den danske ambassade legaliserer det, og dokumentet kan efterfølgende afhentes i udenrigsministeriet.

Vi henviser til den danske ambassade i Kinas hjemmeside om legalisering og lokale agenturer her.  (Opdateret 6. april 2016).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Den Danske Ambassade i Beijing oplyser, at de kinesiske myndigheder ikke udsteder civilstandsattester til udlændinge, der bor eller har opholdt sig i Kina. (Senest opdateret 9. marts 2011)

Ambassaden har via det kinesiske ministerium for civile anliggender fået oplyst, at det ikke længere er muligt for kinesiske statsborgere at få udstedt en civilstandsattest (kinesisk: dansheng zhengming), der hvor man har sin husholdnings-registrering (hukou), med mindre man ønsker at benytte civilstandsattesten i Taiwan, Kasakhstan, Finland, Østrig, Nederlandene, Tyskland, Argentina, Uruguay, Mexico eller Polen.  

Det betyder, at en kinesisk statsborger, der ønsker at indgå ægteskab her i landet ikke kan få udstedt en civilstandsattest. (Opdateret 3. november 2015). 

Skilsmisser

Hvis begge ægtefæller ønsker det, kan de blive skilt. Man skal henvende sig til "Marriage registration office" og anmode om skilsmisse. Legalisering sker på det lokale notarial kontor. Derefter som under Legalisering, se ovenfor.

Sidst opdateret 06.04.2016