Oplysninger om Japan

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Japan.

Vielseskompetence

Vielse sker ved registrering på et civilt registreringskontor, som på begæring udsteder "Certificate of Acceptance of Notification og Marriage" på japansk "Konin todoke juri shomeisho". For japanske statsborgere noteres vielsen i deres familieregister.

Formkrav

Parterne udfylder og underskriver sammen med to vidner en formular "intention to Marry" "Konin todoke" og afleverer den på det lokale registreringskontor. Hvis kontoret finder, at intet er til hinder for at parterne kan indgå ægteskab, registreres parterne som gift. Der er ikke en egentlig vielsesceremoni. Vidnerne skal være fyldt 20 år.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Legalisering: Dokumenter skal apostillepåtegnes

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har godkendt vielser indgået efter ovennævnte procedure.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 05.02.2018