Oplysninger om Irland

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Irland.

Vielseskompetence

Borgerlige vielser foretages af en person(registrar/adeputy registrar) med vielsesbemyndigelse fra det pågældende distrikt, og denne person registrerer ægteskabet hos myndighederne.

Religiøse vielser foretages af en person fra den pågældende religion med vielsesbemyndigelse. (opdateret 10.07.2015)

Formkrav

Ægteskabserklæringen skal underskrives af parterne, to vidner samt den person som foretager vielsen. Både ved borgerlige og religiøse vielser udstedes vielsesattester. (opdateret 10.07.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, alderskravet er 16 år for hele Storbritannien. (opdateret 10.07.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter fra Irland er som udgangspunkt undtaget fra legalisering og apostillepåtegning.

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Den Danske Ambassade i Dublin, Irland, oplyser, at det ikke er muligt for hverken ikke-irske eller irske statsborgere at få civilstandsattester i Irland. Dette skyldes, at der ikke findes et pålideligt centralt register for ægteskaber i Irland.

Skilsmisser

Der laves ikke retskraftpåtegninger på skilsmissedokumenter fra Storbritannien, da der udstedes to skilsmissedokumenter.

Først udstedes en ”Decree Nisi”, som er en separationsbevilling, hvorefter parterne først efter 6 uger og 1 dag, kan få afsluttet deres skilsmisse. Efter 6 uger og 1 dag kan der ansøges om en ”Decree absolute”, som er den endelige skilsmissebevilling. (opdateret 10.07.2015)

Sidst opdateret 10.09.2015