Oplysninger om Irak

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Irak.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Alderskrav: Et ægteskab er ikke gyldigt efter irakisk ret, hvis en af parterne var under 15 år ved ægteskabets indgåelse. En person over 15 år, men under 18 år, kan indgå ægteskab med sine forældres/sin værges samtykke. Et sådant ægteskab skal dog være godkendt af en dommer for at være gyldigt. Dommerens godkendelse har til formål at sikre, at forældrene/værgen har givet samtykke til ægteskabet. (Senest opdateret 10.11.2007).

Hvis der ikke foreligger en dommers godkendelse af et ægteskab, hvor én af parterne var under 18 år, anerkendes ægteskabet ikke i Danmark.

Legalisering/apostillepåtegning

Det er for tiden ikke muligt at få dokumenter fra Irak legaliseret. Det er, på grund af den sikkerhedsmæssige situation i Irak, heller ikke muligt at få verificeret dokumenter i landet. (26.6.2017)

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 26.06.2017