Oplysninger om England

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i England.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Der kan indgås ægteskab eller registreret partnerskab mellem to personer over 16 år. Ved ægteskabet mellem personer under 18 år, kræves samtykke fra forældre. Begge skal være ugift, fraskilt eller enke/enkemand, og de må ikke være beslægtede.

Ægteskab mellem to personer af samme køn er tilladt.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, alderskravet er 16 år for hele Storbritannien.

(Opdateret 10.07.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

England er undtaget fra legalisering og apostillepåtegning.

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Den Danske Ambassade i London har oplyst, at ikke-britiske statsborgere, der er bosat i England, kan rette henvendelse til ”General Register Office” (www.gro.gov.uk), som kan udstede en civilstandsattest, (kaldet ”Search 123”). Attesten kan kun udstedes for 12-18 måneder tilbage og ikke for hele den periode, hvor de evt. har opholdt sig i England. Tager ca. 21 arbejdsdage. (opdateret 10.07.2015)

Den Brittiske Ambassade i Danmark har oplyst, at de brittiske myndigheder i de fleste tilfælde ikke længere udsteder Certificate of No Impediment (CNI) til britiske statsborgere. De kan i stedet få udstedt et "no trace letter" ved at henvende sig Generel Register Office.  (opdateret 31.08.2017).

Skilsmisser

Der laves ikke retskraftpåtegninger på skilsmissedokumenter fra England, da der udstedes to skilsmissedokumenter.

Først udstedes en ”Decree Nisi”, som er en separationsbevilling, hvorefter parterne først efter 6 uger og 1 dag, kan få afsluttet deres skilsmisse. Efter 6 uger og 1 dag kan der ansøges om en ”Decree absolute”, som er den endelige skilsmissebevilling. (opdateret 10.07.2015)

Sidst opdateret 31.08.2017