Oplysninger om Dubai

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Dubai.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger

Formkrav

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter skal legaliseres

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Det er ikke muligt for danske statsborgere i Dubai at få udstedt civilstandsattester fra myndighederne i Dubai.

Skilsmisser

Ingen oplysninger

Sidst opdateret 18.02.2014