Oplysninger om Brasilien

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Brasilien.

Vielseskompetence

Civilt ægteskab sker ved en dommer. Et religiøst ægteskab er kun gyldigt i forhold til brasiliansk ret, hvis det er registreret i det civile register (”cartorio”) senest 90 dage efter vielsen. (Senest opdateret den 22.03.2012).

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Begge parter skal være fyldt 18 år. 

Den danske ambassade i Brasilien oplyser, at der i særlige tilfælde er unge under 16 år der får tilladelse til at gifte sig, hvis der er tal om graviditet. I disse tilfælde specificerer lovgivningen ikke en minimumsalder for at indgå ægteskab. (Opdateret 15.01.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ja, et ægteskab kan gennemføres ved fuldmagt.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ægteskabet betragtes som annulleret, hvis en af ægtefællerne har en psykisk sygdom, som sætter vedkommende ude af stand til at tage civil handling eller ikke er i stand til at udtrykke samtykke.

Såfremt ægteskabet er indgået mellem følgende, betragtes det ugyldigt; Forældre og efterkommere, søskende, et adopteret barn og en af forældrene, en morder og den myrderes enke. (Opdateret 15.01.2015)

Legalisering/apostillepåtegning

Brasilien har tiltrådt Apostillekonventionen den 14. august 2016. Dokumenter skal derefter være apostillepåtegnet (Opdateret 1/11-16)

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Et ægteskab bliver certificeret med en civilstandsattest udstedt af en civil notar (Cartório) (Opdateret 15.01.2015)

Skilsmisser

Skilsmisser godkendes på grundlag af folkeregisterudskrifter "Certidao de Casamento". Dette dokument er udtryk for, at skilsmissen er endelig, og at parterne kan gifte sig igen.

Sidst opdateret 15.11.2016