Oplysninger om Thailand

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Thailand.

Vielseskompetence

Vielser foretages i Thailand af de lokale distriktskontorer ("amphur").

Formkrav

En vielse skal være registreret på et distriktskontor for at være gyldig. (Senest opdateret 19.08.2011).

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, kun i helt særlige tilfælde, f. eks. hvis kvinden er gravid, kan en domstol give tilladelse til ægteskab. Unge mellem 17 og 20 år, kan kun indgå ægteskab med forældrenes samtykke.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej, begge parter skal være til stede

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Legalisering: Et dokument fra Thailand legaliseres ved, at attesten underskrives af følgende myndigheder i nævnte rækkefølge:

  1. Legaliseringsafdelingen i udenrigsministeriet i Thailand 
  2. Den Danske Ambassade i Bangkok. 

Der må regnes med en sagsbehandlingstid på 2-3 arbejdsdage både i Thailands Udenrigsministerium og på Den Danske Ambassade. Der skal betales legaliseringsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på ambassadens hjemmeside.

(Senest opdateret 19.08.2011).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Udstedes i Thailand af distriktskontoret.

Det er ikke muligt for udlændinge i Thailand at få udstedt en civilstandsattest.

(senest opdateret 26.08.2015)

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 26.08.2015