Oplysninger om Frankrig

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Frankrig.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Frankrig er undtaget fra legalisering og apostillepåtegning.

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Der findes ikke et folkeregister i Frankrig på samme måde som i Danmark og oplysning om civilstand kan således kun oplyses om franske statsborgere.

Når danske statsborgere med fransk bopæl vies i Frankrig, udsteder den dsnske ambassade i Frankrig bl.a. en bekræftelse på, at der ikke kan udstedes civilstandsattest, hvilket normalt godtages af den franske kommune. I modsat fald kan den kommende ægtefælle udfærdige en tro- og loveerklæring angående vedkommendes civilstand.   (Opdateret 17.11.2017)

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2017