Oplysninger om Belgien

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Belgien.

Vielseskompetence

Vielser foretages på kommunen af borgmesteren eller den øverste ansvarlige registerfører (l’Échevin de l’état civil)

Formkrav

Vielsen foregår ved den kommune, hvor en af parterne har været indskrevet i mindst tre måneder. Parret skal afgive erklæring ved den registeransvarlige på kommunen  senest 14 inden vielsen. Samtidig indgives den nødvendige dokumentation: Fødselsattest, ID, nationalitetsbevis, civilstandsattest, bopælsattest.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Minimumsalderen for at indgå ægteskab er 18 år. Ungdomsdomstolen kan give dispensation i alvorlige tilfælde.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej, det er kun muligt at indgå ægteskab, såfremt begge parter er til stede ved vielsen. 

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

  • Alderskravet
  • Begge parters samtykke til at indgå ægteskab
  • Bigami
  • Direkte familiebånd (Kongen kan i tilfælde, hvor der er en særlig alvorlig begrundelse, give dispensation)

Legalisering/apostillepåtegning

Belgien har tiltrådt Haager-konventionen, hvorefter offentlige dokumenter oversættes til det relevante sprog(oftest engelsk) fulgt af et notarielt certifikat som legaliserer oversættelsen. Herefter legaliseres oversættelsen eller det originale dokument med en apostillepåtegning fra det Belgiske Justitsministerium.

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Det er muligt at få udleveret en civilstandsattest i Belgien.

Skilsmisser

I Belgien har begge parter lige adgang til skilsmisse.

Skilsmisser håndteres af familieretten (Le Tribunal de la famille)

 

Opdateret 4. november 2015

Alle informationer hidrører fra Den Danske Ambassade i Bruxelles, Belgien.

Sidst opdateret 04.11.2015