Oplysninger om Sri Lanka

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Sri Lanka

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter fra Sri Lanka legaliseres efter Ankestyrelsens oplysninger på følgende måde i korte træk:

En borger kommer til det srilankanske udenrigsministerium for at få legaliseret et dokument.

Borgeren vil få udleveret det legaliserede dokument, dog uden underskrift, men med et Attestation Reference Number (Customer Copy). Når borgeren kommer til f.eks. det danske konsulat i Colombo for at få legaliseret et dokument, skal konsulatet nu logge sig ind på det srilankanske udenrigsministeriums hjemmeside med et allerede oprettet password, hente dokumentet vha. Attestation Reference Number og udskrive dokumentet, hvor der nu vil være en underskrift påført (Downloaded Attested Document)

Herefter kan konsulatet legalisere det udskrevne dokument., som ikke er det originale dokument.

 (06.06.2017)    

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 06.06.2017