Oplysninger om Letland

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Letland.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter fra Letland er som udgangspunkt undtaget fra legalisering og apostillepåtegning, da de har tiltrådt konvention af 25. maj 1987 om afskaffelse af legalisering af dokumenter i De Europæiske Fællesskabers medlemsstater. (2.5.2017) 

Civilstandsattester

Civilstandsattester for lettiske statsborgere kan udstedes af Den Lettiske Ambassade i Danmark (05.03.2018).

Skilsmisser

Sidst opdateret 06.03.2018