Oplysninger om Indien

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Indien

Vielseskompetence

Ingen oplysninger.

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Indien har tiltrådt Apostillekonventionen men opmærksomheden henledes på, at der kan være tale om falske påtegninger (08.06.2018)

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 08.06.2018