Oplysninger om Syrien

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Syrien

Vielseskompetence

 

En vielse i Syrien skal være registreret i et civilregister for at være gyldigt i Syrien.

Formkrav

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Udenrigsministeriet har den 4. september 2017 oplyst, at legaliseringsrækkefølgen for dokumenter fra Syrien er følgende:

  1. Legalisering i det syriske udenrigsministerium i Damaskus
  2. Legalisering på den libanesiske ambassade i Damaskus
  3. Legalisering i det libanesiske udenrigsministerium i Beirut
  4. Legalisering på den danske ambassade i Beirut.
(opdateret 01.08.2018)

Ankestyrelsens udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger.

Skilsmisser

Ingen oplysninger.

Sidst opdateret 06.02.2019