Forside » Børn » Fagområder » Ægteskab og skilsmisse » Anerkendelse af udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest

Anerkendelse af udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest

For at få anerkendt en udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest skal en række betingelser være opfyldt.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Udenlandske vielser

Efter ægteskabslovens § 22b anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået, men det anerkendes dog ikke,

  • hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen
  • hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller
  • hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.
  • fra 1. januar 2019: Hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz

For EU-/EØS-borgere og disses ægtefæller gælder det særlige, at ægteskabet kan anerkendes, uanset om det er indgået af en mindreårig (ægteskabslovens § 22 b, stk. 4).

Et ægteskab kan undtagelsesvis anerkendes, hvis der foreligger tvingende grunde herfor, og en manglende anerkendelse vil stille parterne i en urimelig situation (ægteskabslovens § 22 b, stk. 3).

Hvis man ønsker en udenlandsk vielse registreret i Danmark, skal man kontakte folkeregistret i den kommune, hvor man bor eller sidst boede. Man skal medbringe det originale vielsesdokument.
Herudover skal kommunen have følgende oplysninger:

  • Vielsesdokumentets ægthed skal være bekræftet gennem legalisering eller apostillepåtegning. Dette gælder dog ikke dokumenter fra en lang række lande. Læs mere om, hvad en legalisering og en apostillepåtegning er, og hvilke lande Danmark kræver legaliserede eller apostillepåtegnede dokumenter fra: 

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet på retsinformation.dk

  • Dokumentation for, at vielsen er registreret eller lignende, hvis vielsen efter loven i det land, hvor vielsen blev foretaget, kun er gyldig, når vielsen er registreret eller lignende.
  • Oversættelse af dokumenterne. Det er dog ikke nødvendigt at få dokumenterne oversat, hvis det er muligt at behandle sagen uden oversættelse, f.eks. fordi kommunens medarbejdere behersker det udenlandske sprog.
  • Skema vedrørende udenlandske vielser. Alle spørgsmål skal besvares, og sendes med til folkeregistret i den kommune, hvor man bor.

Skema om oplysninger til udenlandsk vielse

Udenlandske skilsmisser og dødsattester

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt i Danmark at få registreret en skilsmisse foretaget i udlandet eller en dødsattest udstedt i udlandet, f.eks. hvis en person ønsker at indgå nyt ægteskab i Danmark.

Hvis en person ønsker at indgå ægteskab i Danmark, skal personen kontakte sin bopælskommune, og hvis personen har fået en skilsmisse i udlandet - eller personens tidligere ægtefælle er død i udlandet - skal kommunen se det originale skilsmissedokument eller den originale dødsattest samt have de oplysninger, der er nævnt ovenfor.

Skema til oplysninger om udenlandsk skilsmisse

Skema til oplysninger om ægtefælles død

Vælg land

I menuen til venstre ser du en liste over de lande, som vi har registret oplysninger om vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger. Listen bliver løbende opdateret.

Hvis du kender til nyere informationer, er du velkommen til at kontakte os på .

Sidst opdateret 01.04.2019