Vielse i udlandet

Hvis to personer vil giftes i udlandet, skal de selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Hvis to personer vil giftes i udlandet, skal de selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.

Hvis myndighederne i det land, hvor parret ønsker at blive gift, kræver det, kan parterne få den danske prøvelsesmyndighed (bopælskommunen eller Statsforvaltningen) til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at de kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

Hvis parterne ikke bor i Danmark, skal de kontakte prøvelsesmyndigheden dvs. sidste bopælskommune eller Statsforvaltningen. Hvis parterne i deres voksenliv har boet uden for Danmark, kan kommunen/Statsforvaltningen kræve, at de viser en civilstandsattest, der viser deres registrerede civilstand i de lande, hvor de har boet.

Sidst opdateret 03.01.2019