Vielse i Danmark

Hvis to personer vil giftes, skal de kontakte deres bopælskommune. Det gælder, både hvis vielsen skal foregå i kirken, på rådhuset eller et andet sted.

Betingelser for at blive gift i Danmark

Før et par kan blive gift, skal de kontakte deres bopælskommune. Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark, kan parret kontakte den kommune, hvor de opholder sig.

En ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning.

Læs mere på borger.dk.

Vielsen

Et par kan blive gift enten ved en borgerlig eller en kirkelig vielse.

Borgerlig vielse

En borgerlig vielse foretages af kommunen. Det er muligt at blive gift i en anden kommune end parternes bopælskommune.

Kirkelig vielse

En kirkelig vielse kan foregå enten i folkekirken eller i et anerkendt/godkendt trossamfund, når én af parterne er medlem af folkekirken eller trossamfundet.

Hvis et par skal giftes i et trossamfund, skal trossamfundet have en præst, som har bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. En vielse er kun gyldig, hvis den foretages af en præst med vielsesbemyndigelse. Kontakt det pågældende trossamfund for mere information om vielser. 

Det er Kirkeministeriet, som behandler ansøgninger om vielsesbemyndigelse til præster i anerkendte og godkendte. trossamfund. Se mere om andre trossamfund på Kirkeministeriets hjemmeside km.dk.

Sidst opdateret 10.12.2018