Ægteskab og skilsmisse

To personer – uanset køn – kan indgå ægteskab. Et ægteskab – eller en skilsmisse – har juridisk betydning for ægtefællerne i en række forhold.

Du skal henvende dig til bopælskommune, hvis du vil giftes. Det er kommunen, der undersøger, om du opfylder betingelserne for at blive gift i Danmark.

Hvis du ønsker skilsmisse eller separation, skal du sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Ankestyrelsens rolle

Ægteskab
Hvis du ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af betingelserne. Hvis du får afslag på dispensation kan du klage til Ankestyrelsen. Derudover kan der ikke klages over kommunens afgørelse.

Er ægteskabet indgået i udlandet eller er du skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – hvis der tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed, bede Ankestyrelsen om en udtalelse om disse spørgsmål.

Skilsmisse
Det er meget få af Statsforvaltningens afgørelser, du kan klage over til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde skal sagen indbringes for retten. 

Sidst opdateret 10.12.2018