Ægteskab

Ægteskab kan indgås mellem to personer uanset køn, hvis betingelserne for at blive gift er opfyldt. Det er kommunen, der undersøger, om betingelserne for at blive gift i Danmark er opfyldt.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark. 

Statsforvaltningen og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :
•er dansk eller nordisk statsborger(e)
•har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
•har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Statsforvaltningen står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Det er kommunen/Statsforvaltningen, der undersøger, om du opfylder betingelserne for at blive gift i Danmark. 

Læs mere om prøvelse af ægteskabsbetingelserne på borger.dk og på statsforvaltningen.dk.

Ankestyrelsens rolle

Hvis parterne ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen/Statsforvaltningen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af disse betingelser. Man kan klage over et afslag på dispensation til Ankestyrelsen. 

Er ægteskabet indgået i udlandet eller er parterne skilt i udlandet, kan kommunen/Statsforvaltningen – og andre myndigheder – hvis der tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed, bede Ankestyrelsen om en udtalelse om disse spørgsmål.

Sidst opdateret 01.04.2019