Ægteskab og skilsmisse

To personer – uanset køn – kan indgå ægteskab. Et ægteskab – eller en skilsmisse – har juridisk betydning for ægtefællerne i en række forhold.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Statsforvaltningen og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :
•er dansk eller nordisk statsborger(e)
•har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
•har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Statsforvaltningen står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Det er kommunen/Statsforvaltningen, der undersøger, om du opfylder betingelserne for at blive gift i Danmark. 

Læs mere om prøvelse af ægteskabsbetingelserne på borger.dk og på statsforvaltningen.dk.

Hvis du ønsker skilsmisse eller separation, skal du sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Ankestyrelsens rolle

Ægteskab
Hvis du ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen/Statsforvaltningen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af betingelserne. Hvis du får afslag på dispensation kan du klage til Ankestyrelsen. Derudover kan der ikke klages over kommunens og Statsforvaltningens afgørelser om prøvelse.

Er ægteskabet indgået i udlandet eller er du skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – hvis der tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed, bede Ankestyrelsen om en udtalelse om disse spørgsmål.

Skilsmisse
Det er meget få af Statsforvaltningens afgørelser, du kan klage over til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde skal sagen indbringes for retten. 

Sidst opdateret 01.04.2019