De adoptionsforberedende kurser (fase 2) Hvordan arbejder vi med deltagerne? (København)

Ankestyrelsen byder den 13. december 2018 velkommen til endnu en temaeftermiddag i København for fagpersoner/fagpersonaler.

Vi tilbyder to timer med oplæg og inspiration fra såvel PAS konsulent og kursusleder Anna Wejdemann som fra deltagerne.

De adoptionsforberedende kurser (fase 2). Hvad tænker vi om sammenhængen mellem godkendelsesrammen og de særlige kompetencer kommende adoptanter skal besidde?

Ankestyrelsen byder velkommen til to timers arrangement. Hvad skal kommende adoptanter kunne? Hvordan forberedes de i forhold til godkendelsesrammen? Der vil være fokus på praksiseksempler.  

Hvad betyder det, fra et psykologisk perspektiv, at modtage et barn "med et almindeligt udviklingspotentiale", hvor det forventes, at barnet klarer sig med "ingen eller mindre hjælpemidler"? Er der taget højde for udviklingspsykologien i de to formuleringer?

Der vil blive mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra Anna Wejdemann såvel som deltagerne. 

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema

Find skema

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en bekræftelse fra Kursussekretariatet.  

Børn kan ikke deltage i arrangementet. 

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 22/09 2020

Sidst opdateret 22/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring