Sanseintegration - værd at vide (Silkeborg)

Ankestyrelsen byder den 29. november 2018 velkommen til endnu en temaeftermiddag i Silkeborg for fagpersonale, der arbejder med adoption, adoptivforældre og kommende adoptanter.

Vi tilbyder to timer med oplæg og inspiration fra såvel vores adoptionskonsulent Gitte Frost som vores deltagere.

Sanseintegration - værd at vide/ved adoptionskonsulent Gitte Frost

Ankestyrelsen byder velkommen til to timers inspiration om sanseintegration og adoption.

Motorisk uro, svært ved at fastholde en aktivitet, temperamentsfuld, ubehag ved at gå i sand, irritation fra tøjmærker, kraftige reaktioner på uforudsigeliged, vil ikke krammes, er hård i sin tilgang til andre samt kræsenhed....

Ovenstående er nogle af de symptomer, der kan ses og opleves, når sanseapparatet ikke er stimuleret tilstrækkeligt efter fødslen og gennem de første 7 leveår.

Et umodent og understimuleret sanseapparat forstyrrer en sund udvikling. Det optager plads for såvel det fysiske som det psykiske overskud, vi skal bruge på at lære nyt, og det kan påvirke et barns overskud til tilknytning.

Dele af sanseapparatet kan trænes, så det bliver intakt uanset, hvad det tidligere har været udsat for.

Gitte vil holde et oplæg, og der vil blive mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra oplægsholder såvel som fra deltagerne.

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema.

Find skema 

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en bekræftelse fra Adoptionssekretariatet.

Børn kan ikke deltage i arrangementet.

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 22/09 2020

Sidst opdateret 22/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring