Gå til indhold

Temaeftermiddag i Århus: Teenagelivet i adoptivfamilien

Ankestyrelsen byder den 5. april 2022 velkommen til en temaeftermiddag i Århus. Vi tilbyder 4 timer med oplæg og inspiration fra vores erfarne PAS konsulent Anna Wejdemann.

Hvorfor ser puberteten ofte mere besværligt ud for den teenager, der har oplevet adoption?

Hvad kan du som forælder med fordel blive bedre til at forstå og leve dig ind i hos din datter eller søn? I pubertetstiden øges spændet mellem din teenagers behov for dig som forælder og behovet for selvstændighed. I pubertetstiden øges orienteringen mod tilknytningspersoner uden for familien også; denne tid giver et ekstra kritisk blik på en selv, ens udseende, ens seksualitet med mere. For far og mor kan puberteten give nye udfordringer i spændet mellem at give slip, stille krav og drage omsorg, og du kan som forælder føle dig forvirret og magtesløs.

Anna byder velkommen til fire timers temaeftermiddag om emnet, med udgangspunkt i at forstå hvordan tilknytningsmønstre og overlevelsesmønstre kan være til ”genforhandling” og få nye udtryksformer i puberteten. Nye forståelser kan give dig mulighed for bedre at opleve, hvad den unge har behov for og hvordan du som forælder kan være tilstede og hjælpe til på den bedst mulige måde. Samtidig kan nye indsigter også give mere forståelse for det udviklingspotentiale, der er i alle mennesker og ligeledes indsigter i hvordan puberteten virkelig sætter turbo på udviklingen og øger behovet hos den unge for at opleve sig som et selvstændigt og kompetent menneske.

Der vil være vekselvirkning mellem oplæg, film og udvekslinger mellem deltagere og oplægsholder.

Du skriver dig på listen til temaeftermiddagen ved at trykke på tilmeldingsknappen. Du vil modtage en kvitteringsskrivelse på, at du har tilmeldt dig. Efter tilmeldingsfristen sender vi en meddelelse, hvor at det vil fremgå om du har fået en plads eller ej. Du er først endeligt tilmeldt arrangementet, når du har modtaget denne bekræftelse fra Ankestyrelsens Kursusadministration.

Børn kan ikke deltage i arrangementet.

Under arrangementet vil der blive serveret en sandwich, kaffe, te, vand og frugt.

Hvem-Hvad-Hvor?

Hvem: Adoptivforældre og kommende adoptanter  

Hvornår: Den 5. april 2022 kl. 16-20 

Hvor: Århussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Århus

Pris: Gratis 

Max deltagerantal: 25, pladserne fordeles efter først- til- mølle-princippet

Tilmeldingsfrist: 5. marts 2022

Tilmeld dig her

Sidst opdateret 14.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring