International forældremyndighed

Ankestyrelsen kan hjælpe med at afklare, hvem der har forældremyndigheden efter udenlandsk lovgivning eller afgørelse. Det sker via udtalelser til danske myndigheder.

Når et barn er født i udlandet, bliver forældremyndigheden over barnet som hovedregel bestemt efter de regler, der gælder i det pågældende land.

Hvis en dansk myndighed er i tvivl om, hvem der har forældremyndigheden efter udenlandsk lovgivning eller afgørelse, kan myndigheden bede Ankestyrelsen om en udtalelse. Det er på baggrund af oplysninger om udenlandsk ret, at vi kan udtale os.

Vi kan ikke give udtalelser til borgere i konkrete sager om international forældremyndighed.

Sidst opdateret 21.12.2015