Evaluering af forældreansvarsloven

Forældreansvarsloven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær har været gældende siden den 1. oktober 2007. Ankestyrelsens Familieretsafdeling har stået for evalueringen af loven.

Forældreansvarsloven indeholder reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Forældreansvarsloven har været gældende siden den 1. oktober 2007.

Forældreansvarsloven medførte bl.a. følgende:

Øget fokus på barnet

 • Barnets bedste 
  Øget fokus på, at der skal findes frem til den løsning om forældremyndighed, bopæl og samvær, som er bedst for det enkelte barn.
 • Inddragelse af barnet
  Barnet skal inddrages i alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.
 • Barnets ret til samvær
  Barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos.
 • Barnets initiativret
  Børn, der er fyldt 10 år, kan bede statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.

Forældrenes fælles ansvar

 • Fælles forældremyndighed
  Retten kan beslutte, at der skal være fælles forældremyndighed, selvom en af forældrene er imod det.
 • Barnets bopæl
  Retten kan beslutte, hos hvilken af forældrene barnet skal have bopæl, når der er fælles forældremyndighed.
 • Fælles ansvar for samvær. 
  Forældrene har et fælles ansvar for, at samværet bliver gennemført. Begge forældre skal derfor tage del i transporten af barnet i forbindelse med samvær.

Samvær

 • Individuelle samværsordninger
  Retten og statsforvaltningen skal finde frem til den samværsordning, som er bedst for det enkelte barn. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage (deleordning).
 • Samvær med andre
  Statsforvaltningen kan i visse tilfælde fastsætte samvær mellem barnet og andre end forældre.

Evalueringens proces og indhold

Forældreansvarsloven blev vedtaget af et enigt folketing. Samtidig blev det besluttet, at loven skulle evalueres for at belyse dens anvendelse og implementering samt i særlig grad effekten af de nye muligheder. Der skulle derfor iværksættes et forskningsprojekt, der ca. tre år efter, at loven trådte i kraft, skulle afgive en evalueringsrapport. Derudover skulle eksisterende statistikker udbygges, så man kunne få løbende oplysninger om børns familieforhold.

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har stået for evalueringen af forældreansvarsloven. Styrelsen iværksatte til brug for evalueringen en række andre initiativer, som indgik i den samlede evalueringsrapport. Den tidligere justitsminister om evalueringen

Den 31. marts 2011 åbnede justitsminister Lars Barfoed konferencen "Når man skal dele ansvaret for et barn", som tog afsæt i evaluering af forældreansvarsloven.
Ministerens åbningstale (udkast) (pdf) 

Sidst opdateret 20.11.2013