Information til underretter

Det er muligt at underrette mundtligt, skriftligt og digitalt. Det er også muligt at underrette anonymt.

Enhver kan underrette til Ankestyrelsen. En underretning kan både være mundtlig, skriftlig og digital.

Når du underretter til Ankestyrelsen modtager du en skriftlig kvittering fra os om, at vi har modtaget din underretning, og at vi vil se på sagen. Du modtager dog ikke en skriftlig kvittering, hvis du har valgt at underrette anonymt.

Som underretter kan du ikke forvente at få oplysninger om, hvad der videre sker i sagen fremover, da en børnesag indeholder personfølsomme oplysninger og er fortrolig for alle andre end selve parterne i sagen.

Det er alene indehavere af forældremyndigheden og barnet eller den unge over 12 år, der er parter i sagen.

Hvis du har underrettet som fagperson vil du få en tilbagemelding på din underretning, dvs. få oplyst om sagen bliver mødebehandlet eller ej.

Hvis du vil være anonym

Det er muligt at underrette anonymt til Ankestyrelsen.

Du bestemmelser selv, om du vil opgive dit navn, når du henvender dig til os.

Du skal være opmærksom på, at når du underretter telefonisk har Ankestyrelsen en notatpligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym ved telefonisk underretning.

Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor dit navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår.

Du skal heller ikke opgive dit navn og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at underrette anonymt via Ankestyrelsens underretningsblanket.

I særlige tilfælde, kan vi dog efter en konkret vurdering vælge at anonymisere underretningen, hvis du for eksempel er i nær familie med barnet eller den unge. Hvis du ønsker at være anonym, skal du begrunde dette, når du underretter.

Vi skriver da til sagens parter, at vi har modtaget en anonym underretning, og din underretning vil indgå i sagen. Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev.

Det er ikke muligt at trække en underretning tilbage.

Sidst opdateret 18.12.2013