Forside » Børn & Familie » For borgere » Din underretningssag » Ankestyrelsen kan hjælpe børn og unge i akutte tilfælde

Ankestyrelsen kan hjælpe børn og unge i akutte tilfælde

Hvis du har foretaget en underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen handler tiltrækkeligt relevant og hurtigt, har du mulighed for at underrette til Ankestyrelsen. Hvis underretningen er så alvorlig, at den ikke kan vente til Ankestyrelsens normale åbningstid, kan du kontakte Ankestyrelsen via akuttelefonen.

Hvis du vurderer, at en underretning er af akut karakter bør du som udgangspunkt kontakte kommunen om din bekymring.

Kommunen skal være til at træffe på deres vagttelefon uden for almindelig arbejdstid, i weekender og helligedage, når det drejer som bekymring for et barn eller en ung.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med kommunen eller hvis der ikke bliver handlet relevant på din akutte bekymring, og din underretning ikke kan afvente Ankestyrelsens normale åbningstid, har du mulighed for at kontakte Ankestyrelsen.

Akuttelefon
 

Nummeret til Ankestyrelsens akuttelefon er 61 89 73 79
 

Hvad bliver du spurgt om?

Når du taler med den ansvarlige person fra Ankestyrelsen, vil du blandt andet blive spurgt om:

  • baggrunden for din underretning
  • barnets eller den unges navn og kontaktoplysninger 
  • forældrenes navne og kontaktoplysninger
  • evt. oplysninger om forældremyndighed
  • hvilken kommune det drejer sig om
  • du tidligere har underrettet kommunen om barnet eller den unges situation 
  • dine kontaktoplysninger - med mindre du ønsker at underrette anonymt

Hvis du ønsker at underrette anonymt, skal du ikke opgive dit navn og kontaktoplysninger.

Hvad kan Ankestyrelsen gøre i akutte tilfælde?

Når du underretter om bekymring for et barn eller en ung vurderer vi, hvilke initiativer der skal tages.

Almindeligvis tager vi kontakt til barnets eller den unges hjemkommune for at få flere oplysninger om barnets eller den unges situation.

Hvis vi vurderer, at barnets eller den unges situation ikke er af akut karakter, venter vi med at gå videre med sagen til vores almindelige åbningstid.

Hvis vi derimod mener, at der er behov for, at vi handler akut, vil vi hurtigt træffe en afgørelse f.eks. akutanbringelse.

Kort efter du har underrettet os, modtager du et kvitteringsbrev fra os om, at vi har modtaget din underretning. Du vil ikke modtage en kvitteringsskrivelse, hvis du vælger at underrette anonymt.

Hvis du underretter som fagperson vil du blive orienteret om hvorvidt sagen vil blive mødebehandlet eller ej.

Ankestyrelsens særlige kompetence ved akutte behov

Som en særlig kompetence kan Ankestyrelsen træffe en hurtig og foreløbig afgørelse om akut anbringelse af et barn eller en ung, når der er tale om en helt ekstraordinær situation.

Denne særlige kompetence eller lignende ændringer for barnet eller den unge kaldes for en ”formandsafgørelse”. Normalt er det kun formanden eller næstformanden for kommunens børn og unge-udvalg, der træffer de afgørelser.

Formandsafgørelser, som Ankestyrelsen træffer, er foreløbige afgørelser og har gyldighed i 1 måned.

Kommunen skal inden for denne måned tage stilling til, om de vil behandle sagen på et møde i børn og unge-udvalget.

Hvis kommunen sætter sagen på et børn og unge-udvalgsmøde kan sagens parter efterfølgende anke afgørelsen til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 21.07.2014