Din underretningssag

Som borger bør du underrette din kommune, hvis du er bekymret for et barns eller ungs udvikling og trivsel. Som fagperson har du en skærpet underretningspligt, der går forud for tavshedspligten. En underretning kan indgives telefonisk eller skriftligt og anonymt.

Når kommunen modtager en underretning, skal den senest 24 timer efter modtagelsen af underretningen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen. 

Ankestyrelsens kan også handle

Hvis du ikke kender barnets eller den unges kommune eller oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, bør du underrette Ankestyrelsen om din bekymring.

Sådan kontakter du Ankestyrelsen om din bekymring

Du kan kontakte os telefonisk på vores hovednummer 33 41 12 00 alle hverdage mellem kl. 9-15 og sige, at du ønsker at tale med Ankestyrelsens afdeling for Børn og Familie. På andre tidspunkter kan du ringe til vores akuttelefon på 61 89 73 79.

Du kan også sende en mail på eller . Det er kun den sidstnævnte mailadresse, som er krypteret og derfor egnet til fortrolige oplysninger.

Der er ingen formkrav til en underretning. Du kan underrette telefonisk eller skriftligt pr. mail eller brev. Du kan også underrette
anonymt.

Anonymt

Telefonisk underretning

Når du taler med en person fra Ankestyrelsen, vil du blandt andet blive spurgt om:

• Baggrunden for din underretning
• Barnets navn og kontaktoplysninger
• Forældrenes navne og kontaktoplysninger
• Evt. oplysninger om forældremyndighed
• Hvilken kommune det drejer sig om
• du har underrettet kommunen angående bekymringen
• Dine kontaktoplysninger – medmindre du ønsker at være anonym

Skriftlig underretning

Der er ingen formkrav til en skriftlig underretning. Du behøver ikke at beskrive din bekymring for barnet eller den unge i en længere udredning. Det vil være en fordel, hvis du beskriver mange af de ovenstående punkter. Det afgørende er, at din underretning indeholder oplysninger der kan identificere barnet eller den unge.

Anonym underretning

Det er muligt at underrette anonym. Læs venligst følgende forholdsregler, hvis du ønsker at underrette anonymt.

Anonymt

Underretningsblanket

Du kan også underrette ved at udfylde denne underretningsblanket.

Underretningsblanket 

Kontakten til den der har underrettet

Kort efter du har underrettet, modtager du et kvitteringsbrev fra os, om at vi har modtaget din underretning, medmindre du har ønsket at være anonym.

Herefter hører du som udgangspunkt ikke mere fra hverken kommunen eller Ankestyrelsen, medmindre du er fagperson eller part i sagen.

Parterne i en underretningssag er som udgangspunkt forældremyndighedsindehaverne og barnet, når det er fyldt 12 år.

Hvis du har underrettet i din egenskab som fagperson vil du få en tilbagemelding på din underretning. Dvs. få oplyst, om sagen vil blive mødebehandlet eller ej.

Fagpersoners særlige underretningspligt

Sidst opdateret 21.07.2014