Din sag om ægteskab og skilsmisse

To personer - uanset køn – kan indgå ægteskab. Et ægteskab – eller en skilsmisse - har juridisk betydning for ægtefællerne i en række forhold.

Ankestyrelsens rolle

I første omgang er det din bopælskommune, du skal henvende dig til, hvis du vil giftes.

Hvis du vil skilles eller separeres, skal du sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Hvis du ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af betingelserne. Hvis du får afslag på dispensation, kan du klage til Ankestyrelsen. Derudover kan der ikke klages over kommunens afgørelse.


Det er meget få af Statsforvaltningens afgørelser om separation og skilsmisse, du kan klage over til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde skal sagen indbringes for retten.

I afsnit 12 i den følgende vejledning kan du læse mere.

Vejledning om separation og skilsmisse.


Er du blevet gift eller skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – bede Ankestyrelsen om en udtalelse, hvis der er tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed.

Hvordan klager jeg?

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du sende din klage til kommunen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du eventuelt ikke kan klage over – når du får en afgørelse.
 
Hvis du vil klage over Statsforvaltningens afgørelse, skal du sende din klage til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du eventuelt ikke kan klage over – når du får en afgørelse.

Som udgangspunkt er det dig selv, som fører din sag, og som vi giver oplysninger til. Men du kan godt give fuldmagt til, at en anden kan føre din sag.

Læs mere om fuldmagter

Sådan forløber din sag

Ankestyrelsen modtager din klage sammen med sagens fra kommunen eller Statsforvaltningen.
Som regel er de papirer, som kommunen eller Statsforvaltningen sender, nok til at vi kan træffe en afgørelse.
Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os.

Det er juridiske sagsbehandlere i Ankestyrelsen, der behandler og afgør din sag.

Afgørelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil almindeligvis indeholde et af følgende tre resultater:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over
  • Vi er helt eller delvist uenige i den afgørelse, der er klaget over, og ændrer derfor afgørelsen
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over, f.eks. fordi der mangler oplysninger. Det kaldes at hjemvise en sag.

Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til kommunen/ Statsforvaltningen.
Du kan ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens behandling af din sag.
Du kan også anlægge retssag mod Ankestyrelsen.

Her på Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om

Ægteskab og skilsmisse

Sidst opdateret 21.12.2015