Tilbagebetaling af bidrag og ydelser

Udbetaling Danmark kan under visse betingelser kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt børnetilskud, børne- og ungeydelse eller børnebidrag fra modtageren.

Oplysningspligt


Modtager af familieydelser og børnebidrag har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, som kan have betydning for udbetalingen af ydelserne. Modtager af ydelser, som er klar over, at de ikke har ret til at modtage ydelserne, skal informere Udbetaling Danmark.

Tilbagebetaling af ydelser


Hvis der er ændring af en bidragsresolution med tilbagevirkende kraft, ændring af børns folkeregisteradresse eller fejludbetalinger af ydelser eller bidrag, kan der opstå et tilbagebetalingskrav.

Dette gælder også, hvor modtageren af bidrag eller ydelser ikke har overholdt sin oplysningspligt i forhold til ændringer, eller hvor det vurderes, at modtageren ikke er reelt enlig.

Ydelser og bidrag, som er udbetalt til en borger, som ikke var berettiget hertil, kan kræves tilbagebetalt, hvis borgeren har modtaget ydelsen eller bidraget mod bedre vidende.

Udbetaling Danmark vil derfor vurderer, om modtageren af forskudsvist udbetalt børnebidrag, børnetilskud eller børne- og ungeydelse vidste eller burde vide, at denne ikke er berettiget til at modtage ydelsen.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om tilbagebetaling af børnebidrag, børnetilskud og børne- og ungeydelse.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling af disse ydelser.

Enlige


Enlig forsørger har ret til bestemte ydelser. Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at en modtager af ydelser ikke længere er enlig, kan denne blive mødt af et tilbagebetalingskrav.

Sidst opdateret 13.11.2013