Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Børnebidrag kan efter ansøgning forskudsvist udbetales af Udbetaling Danmark til bidragsmodtageren, når bidragsbetaleren ikke betaler børnebidraget til tiden.

Der kan søges om forskudsvis udbetaling af børnebidrag fra Udbetaling Danmark, hvis der er fastsat bidrag af Statsforvaltningen, og bidraget ikke er betalt til tiden.

Det er alene normalbidraget, som kan udbetales forskudsvis. Udbetaling Danmark vil herefter inddrive beløbet hos bidragspligtige.

Et eventuelt procenttillæg kan udbetales af Udbetaling Danmark efter det er inddrevet hos bidragspligtige.   

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Bidragsmodtager og bidragsbetaler kan henvende sig til Statsforvaltningen, hvis de ønsker at klage over størrelsen af et fastsat bidrag eller ønsker et fastsat bidrag ændret på grund af ændrede forhold.

Sidst opdateret 20.11.2013