Familieydelser og bidrag

Familieydelser er ydelser fra det offentlige. Bidrag er ydelser mellem enkeltpersoner – f.eks. børnebidrag fra den ene forælder til den forælder, der bor sammen med et fælles barn.

""

Ankestyrelsens rolle

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om familieydelser. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om børnebidrag eller en afgørelse om ægtefællebidrag. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark 

Kontakt Statsforvaltningen 

Sidst opdateret 08.05.2017