Børnetilskud

Forældre som er enlige forsørgere, under uddannelse, pensionister eller som har andre særlige behov, kan under visse betingelser være berettiget til et eller flere børnetilskud. Det er Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om og udbetaler børnetilskud.

Der er efter børnetilskudsloven mulighed for at få forskellige børnetilskud i visse situationer:

 • Enlige forsørgere (ordinært og ekstra børnetilskud)
 • Forældre under uddannelse
 • Folkepensionist eller førtidspensionist efter lov om social pension (ordinært og særligt børnetilskud)
 • Flerbørnsfødsel (flerbørnstilskud)
 • Adoption (adoptionstilskud)
 • Når kun én forælder eller faderskabet ikke er fastslået (Særligt børnetilskud)
 • Andre særlige forhold

Generelle betingelser

Der er en nogle generelle betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales børnetilskud:

 • dansk indfødsret
 • fast bopæl i Danmark
 • barnets har faktisk ophold i Danmark
 • barnet ikke må være gift eller forsørges af offentlige midler

Udbetaling af børnetilskud

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om udbetaling af de forskellige typer af børnetilskud, og giver vejledning om reglerne for børnetilskud.

Modtagere af børnetilskud til enlige forsørgere skal en gang årligt bekræfte, at de fortsat er enlige forsørgere.

Ansøgning om børnetilskud skal ske til Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Sidst opdateret 17.01.2014