Uddannelsesbidragssatser 2015

Uddannelsesbidrag svarer som udgangspunkt til normalbidragets grundbeløb - dvs. 1.141 kr. om måneden i 2015. Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan der fastsættes højere uddannelsesbidrag.

Der er kommet nyt cirkulære om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag fra 2015 (nr. 10323 af 15. december 2014).

Efter lov om børns forsørgelse kan der fastsættes bidrag til barnets undervisning og uddannelse indtil barnets fyldte 24. år. Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetaleren har en indkomst af en vis størrelse.

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidraget, dvs. 1.141 kr. om måneden i 2015.

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan der fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Det sker efter et skøn i den enkelte sag.

I skemaet nedenfor skal man være opmærksom på, at det barn/de børn, der søges uddannelsesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Hvis det drejer sig om uddannelsesbidrag til et barn – men den pligtige også har forsørgelsespligt over for et andet barn – skal man se i skemaet under 2 børn.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet uddannelsesbidrag. 

Indkomstoversigten af 2015 på retsinformation.dk

Ifølge indkomstoversigten af 2015 er de vejledende indkomstbeløb for 2015 følgende:

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 360.000 500.000 900.000
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

2 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 410.000 600.000 1,0 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

3 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 480.000 700.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

4 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 550.000 800.000 1,4 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

5 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 660.000 1,0 mio. 1,6 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

Sidst opdateret 17.12.2014