Lovgivning om børne- og uddannelsesbidrag

Hovedloven under emnet børnebidrag er lov om børns forsørgelse – også kaldet børnebidragsloven.

Børnebidragsloven indeholder regler om børnebidrag og andre særlige bidrag til børn. Formålet med reglerne om børnebidrag er at sikre barnets forsørgelse, hvis forældrene ophæver samlivet.

På denne side har vi samlet relevant lovgivning om børnebidrag.

Love

Børnebidragsloven> retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bidragsbekendtgørelsen > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år > retsinformation.dk

Retningslinjer for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag fra 1. juli 2014 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2012 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2010 > retsinformation.dk

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2009 > retsinformation.dk

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008 > retsinformation.dk

Vejledning om vejledende indtægtsgrænser mv. for 2007 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledende indtægtsgrænser mv. for 2006 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2005 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2004 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2003 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2001 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Skrivelse om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag og uddannelsesbidrag i 2000> retsinformation.dk

Vejledninger

Bidragsvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om aftaler om børnebidrag > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2012 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2011 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2010 > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2009 > retsinformation.dk

Vejledning for 2008 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning for 2007 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning for 2006 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Skrivelse om forhøjelse af normalbidraget mv. > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om de vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (pdf)

Konventioner

Underholdspligtforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt > eur-lex.europa.eu

Luganokonventionen af 2007: Konvention af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Bruxelles I-forordningen: Rådets forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Luganokonventionen af 1988: Konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager > eur-lex.europa.eu

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1975 om retstillingen for børn født uden for ægteskab, bekendtgørelse nr. 126 af 9. november 1979 > retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 09.01.2018