Børnebidragssatser 2016

Et samlet overblik over satser i 2016 for normalbidrag og forhøjet bidrag. Desuden vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag.

Normalbidraget i 2016

I 2016 er normalbidragets størrelse i alt 1.307 kr. om måneden. 
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2016 udgør følgende:

  • Grundbeløbet: 13.884 kr. årligt (6.942 kr. halvårligt og 1.157 kr. om måneden)
  • Tillægget: 1.800 kr. årligt (900 kr. halvårligt og 150 kr. om måneden)

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget normalt blive fastsat til normalbidraget. 
Normalbidraget bliver anset som et minimumsbidrag til børn, som bor i Danmark.

Forhøjet bidrag i 2016

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan Statsforvaltningen fastsætte et højere bidrag end normalbidraget - eksempelvis normalbidraget + 100 %. Et procenttillæg bliver kun beregnet af normalbidragets grundbeløb.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år - med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten - vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag. 

Indkomstoversigten af 2016 på retsinformation.dk

De vejledende indkomstbeløb for 2016: 

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 480.000 700.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

2 BØRN

Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 540.000 800.000 1,5 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

3 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 610.000 900.000 1,7 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

4 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 710.000 1,1 mio. 1,9 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

5 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 840.000 1,2 mio. 2,1 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

Sidst opdateret 18.12.2015