Børnebidragssatser 2017

Et samlet overblik over satser i 2017 for normalbidrag og forhøjet bidrag. Desuden vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag.

Normalbidraget i 2017

I 2017 er normalbidragets størrelse i alt 1.333 kr. om måneden. 
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2017 udgør følgende:

  • Grundbeløbet: 14.160 kr. årligt (7.080 kr. halvårligt og 1.180 kr. om måneden)
  • Tillægget: 1.836 kr. årligt (918 kr. halvårligt og 153 kr. om måneden)

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget normalt blive fastsat til normalbidraget. 
Normalbidraget bliver anset som et minimumsbidrag til børn, som bor i Danmark.

Forhøjet bidrag i 2017

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan Statsforvaltningen fastsætte et højere bidrag end normalbidraget - eksempelvis normalbidraget + 100 %. Et procenttillæg bliver kun beregnet af normalbidragets grundbeløb.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år - med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten - vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag. 

Indkomstoversigten af 2017 på retsinformation.dk

De vejledende indkomstbeløb for 2017: 

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 490.000 700.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

2 BØRN

Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 550.000 800.000 1,5 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

3 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 620.000 1,0 mio. 1,8 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

4 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 720.000 1,1 mio. 1,9 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

5 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 850.000 1,2 mio. 2,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

Sidst opdateret 23.12.2016