Børnebidragssatser fra 1. juli 2014

Et samlet overblik over satser fra 1. juli 2014 for normalbidrag og forhøjet bidrag. Desuden vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag.

Normalbidraget i 2014

I 2014 er normalbidragets størrelse i alt 1.270 kr. om måneden. 
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2014 udgør følgende:

  • Grundbeløbet: 13.488 kr. årligt (6.744 kr. halvårligt og 1.124 kr. om måneden)
  • Tillægget: 1.752 kr. årligt (876 kr. halvårligt og 146 kr. om måneden)

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget normal blive fastsat til normalbidraget. 
Normalbidraget bliver anset som et minimumsbidrag til børn, som bor i Danmark.

Forhøjet bidrag i 2014

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen fastsætte et højere bidrag end normalbidraget - eksempelvis normalbidraget + 100 %. Et procenttillæg bliver kun beregnet af normalbidragets grundbeløb.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år - med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten - vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag. 

Indkomstoversigten af 2014 på retsinformation.dk

De vejledende indkomstbeløb for 2014:

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 470.000 600.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

2 BØRN

Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 530.000 800.000 1,4 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

3 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 600.000 900.000 1,7 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

4 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 690.000 1,0 mio. 1,9 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

5 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 810.000 1,1 mio. 2,0 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

Sidst opdateret 17.12.2014