Børnebidragssatser 2015

Et samlet overblik over satser i 2015 for normalbidrag og forhøjet bidrag. Desuden vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag.

Normalbidraget i 2015

I 2015 er normalbidragets størrelse i alt 1.289 kr. om måneden. 
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2015 udgør følgende:

  • Grundbeløbet: 13.692 kr. årligt (6.846 kr. halvårligt og 1.141 kr. om måneden)
  • Tillægget: 1.776 kr. årligt (888 kr. halvårligt og 148 kr. om måneden)

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst eller en mellemindkomst, vil bidraget normalt blive fastsat til normalbidraget. 
Normalbidraget bliver anset som et minimumsbidrag til børn, som bor i Danmark.

Forhøjet bidrag i 2015

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen fastsætte et højere bidrag end normalbidraget - eksempelvis normalbidraget + 100 %. Et procenttillæg bliver kun beregnet af normalbidragets grundbeløb.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år - med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten - vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet bidrag. 

Indkomstoversigten af 2015 på retsinformation.dk

De vejledende indkomstbeløb for 2015:

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 480.000 700.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

2 BØRN

Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 530.000 800.000 1,5 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

3 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 600.000 900.000 1,7 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

4 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 700.000 1,1 mio. 1,9 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

5 BØRN
 
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 820.000 1,2 mio. 2,1 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Normalbidrag
+ 100 %

Normalbidrag
+ 200 %

Normalbidrag
+ 300 %

Sidst opdateret 18.12.2015