Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse (børnechecken) er en skattefri ydelse, som udbetales til børnefamilier indtil barnet bliver 18 år. Børne- og ungeydelse udbetales automatisk af Udbetaling Danmark til barnets mor.

Børne- og ungeydelse udbetales for børn under 18 år under forudsætning af:

  • at forældremyndighedsindehaveren har bopæl i Danmark og er fuldt skattepligtig i Danmark
  • at barnet opholder sig i Danmark
  • at barnet ikke forsørges af offentlige midler
  • at barnet ikke er gift
  • at der ikke er truffet afgørelse om manglende efterlevelse af: forældrepålæg, manglende sprogstimulering eller manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om børne- og ungeydelsen. Børneydelsen til børn under 15 år udbetales hvert kvartal den seneste hverdag forud for den 21. i kvartalets første måned:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Når barnet er fyldt 15 år udbetales ungeydelsen hver måned den sidste hverdag inden den 21. i måneden.  

Børne- og ungeydelse udbetales automatisk af Udbetaling Danmark til barnets mor, medmindre barnet ikke bor hos sin mor, eller der i øvrigt sker ændringer i barnets bopælsforhold.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om udbetaling af børne- og ungeydelse.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af børne- og ungeydelse.

Sidst opdateret 17.01.2014