Lovgivning om ægtefællebidrag

De to hovedlove er ægteskabsloven og retsvirkningsloven.

Formålet med reglerne om ægtefællebidrag er at sikre den anden ægtefælles forsørgelse, når ægtefællerne ophæver samlivet og/eller de bliver separeret/skilt.

Retsvirkningsloven regulerer ægtefællebidrag til forsørgelse, mens parterne er gift. Ægteskabsloven regulerer ægtefællebidrag til forsørgelse, når parterne er separeret eller skilt.

På denne side har vi samlet relevant lovgivning om ægtefællebidrag.

Love

Ægteskabsloven > retsinformation.dk

Lov om ægtefællers økonomiske forhold > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bidragsbekendtgørelsen > retsinformation.dk

Retningslinjer for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag fra 1. juli 2014 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2012 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011 > retsinformation.dk

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2010 > retsinformation.dk

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag i 2009 > retsinformation.dk

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag i 2008 > retsinformation.dk

Vejledning om vejledende indtægtsgrænser mv. for 2007 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledende indtægtsgrænser mv. for 2006 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2005 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2004 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2003 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2001 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Skrivelse om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag og uddannelsesbidrag i 2000> retsinformation.dk

Vejledninger

Bidragsvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2012 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2011 > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2010 > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2009 > retsinformation.dk

Vejledning for 2008 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Børnebidragsaftalevejledningen > retsinformation.dk

Vejledning for 2007 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning for 2006 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Skrivelse om forhøjelse af normalbidraget mv. > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om de vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (pdf) 

Cirkulæreskrivelse om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Konventioner

Underholdspligtforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt > eur-lex.europa.eu

Luganokonventionen af 2007: Konvention af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Bruxelles I-forordningen: Rådets forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Luganokonventionen af 1988: Konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager > eur-lex.europa.eu

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 01.02.2018