Spørgsmål/svar om faderskab

Få svar på de spørgsmål om faderskab, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Anerkendelse

Jeg vil gerne anerkende faderskabet til et barn – hvordan gør jeg?

Får du barn med en kvinde, du ikke er gift med, kan du anerkende faderskabet til barnet på en særlig blanket: "Anerkendelse af faderskab" og sende den til moderens bopælssogn. Anerkendelsen medfører ikke fælles forældremyndighed. 

I har dog fælles forældremyndighed hvis:

  • du og barnets mor er separeret på tidspunktet for barnets
  • fødsel eller I har været gift eller 
  • har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel

Blanketter

Hvor finder jeg de blanketter, jeg skal bruge, når jeg har født, vil have faderskab fastslået, og vi vil have fælles forældremyndighed?

På borger.dk finder du blanketten 'Anmeldelse af fælles forældremyndighed'. 

På borger.dk finder du alle relevante blanketter.

DNA-test i faderskabssag

Kan jeg få lavet en DNA-test for at finde ud af, om jeg er far til et barn?

Hvis der verserer en sag om faderskab til et barn, hvor du er oplyst som faderen, men du ikke kan anerkende faderskabet, behandles sagen af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan opfordre dig og moderen til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, hvis det kan have betydning for faderskabssagen.

Hvis der opstår tvivl om faderskabet efter at sagen er afsluttet, kan faderen, moderen/barnets værge indtil seks måneder efter barnets fødsel gøre indsigelse mod registreringen eller anerkendelsen. Det sker via Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse om at genoptage eller afslag på at genoptage en faderskabssag kan indbringes for retten.

Gifte forældre

Hvordan registreres faderskab, hvis vi er gift?

Det sker automatisk, når I anmelder barnets fødsel til personregisterføreren i jeres bopælssogn.

Inden barnet er født

Kan vi afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, inden vores barn er født?

Ja – den skal sendes til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen.dk

Kunstig befrugtning

Mit barn er undfanget ved kunstig befrugtning – hvad med faderskabet?

Hvis du er blevet kunstigt befrugtet hos en læge eller under en læges ansvar, bliver din mand eller partner (samlever) anset som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne behandling. Det betyder ikke noget, om befrugtningen er sket med din mand/partners sæd eller med donorsæd.

Hvis du er enlig og er blevet kunstigt befrugtet med anonym donorsæd, afsluttes faderskabssagen normalt i Statsforvaltningen som uoplyst.

Oplysningspligt

Skal jeg oplyse, hvem der er far til mit barn?

Hvis faderskabet til dit barn ikke registreres efter fødslen, vil Statsforvaltningen bede dig oplyse, hvem der er far til barnet. Du har pligt til at oplyse det, og du kan ikke fritages for den pligt. Hvis du fastholder, at du ikke vil oplyse om barnets far, vil sagen normalt blive sendt til retten.

Udland

Vi har fået et barn i udlandet – hvad med faderskabet?

Faderskabet til jeres barn skal registreres i det land, hvor I har bopæl.

Ugifte forældre

Vi er ikke gift, hvordan fastslås faderskabet, og hvordan får vi fælles forældremyndighed?

I skal sende en fødselsanmeldelse til jeres bopælssogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, skal I sammen med fødselsanmeldelsen sende en omsorgs- og ansvarserklæring underskrevet af jer begge. Når omsorgs- og ansvarserklæringen er modtaget sammen med fødselsanmeldelsen, er faderskabet anerkendt, og I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.

Find en omsorgs- og ansvarserklæring på personregistrering.dk

Sidst opdateret 11.02.2015