Lovgivning om retsvirkninger ved ægteskab og registreret partnerskab

Lov om ægteskabets retsvirkninger regulerer de rettigheder og pligter, der følger af, at to personer lever sammen som ægtefæller. Lov om registreret partnerskab giver - med enkelte undtagelser - registrerede partnere de samme rettigheder og pligter, som ægtefæller har.

Lov om ægteskabets retsvirkninger

Det fremgår bl.a. af lov om ægteskabets retsvirkninger, hvilke muligheder ægtefæller har for at fravige udgangspunktet om formuefællesskab. Ved at oprette ægtepagt kan ægtefællerne aftale en række særejevarianter, der fraviger udgangspunktet om fælleseje under ægteskabet.

Et ægteskab mellem to personer af samme køn har – med enkelte undtagelser - de samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab mellem to personer af forskelligt køn.

Lov om registreret partnerskab

Lov om registreret partnerskab giver - med enkelte undtagelser - registrering af partnerskab mellem to personer af samme køn samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab. Fra den 15. juni 2012 har personer af samme køn kunne indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. Lov om registreret partnerskab blev samtidig ophævet, men gælder stadig for registrerede partnerskaber indgået før den 15. juni 2012.

Love

Lov om ægtefællers økonomiske forhold > retsinformation.dk

Retsvirkningsloven (historisk) > retsinformation.dk
Partnerskabsloven > retsinformation.dk
Nordisk Domslov > retsinformation.dk
Ægtefællepensionsloven > retsinformation.dk
Tinglysningsloven > retsinformation.dk
Dødsboskifteloven > retsinformation.dk
Lov om ægtefælleskifte m.v. > retsinformation.dk
Arveloven > retsinformation.dk
Boafgiftsloven > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) > retsinformation.dk
Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen > retsinformation.dk
Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen > retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne (side på ast.dk)

Sidst opdateret 22.12.2017