Indskrænkninger i ægtefællers rådighed

Der gælder en række indskrænkninger i ægtefællers rådighed over deres egne ting under ægteskabet.

Selvom ægtefæller under ægteskabet beholder rådigheden over deres egne ting, er der visse undtagelser:

  • En ægtefælle må ikke misbruge sin rådighed over sine ting til skade for den anden ægtefælle. Hvis en ægtefælle misbruger rådigheden over sine ting og derved forringer værdien af sin formue, kan den anden ægtefælle få formuefællesskabet opløst i skifteretten gennem en såkaldt bosondring og kan forlange vederlag/godtgørelse for misbruget. 
  • Er det kun den ene ægtefælle, der ejer familiens bolig, herunder sommerhuset, må han/hun ikke uden den anden ægtefælles samtykke sælge eller pantsætte boligen. Dette gælder også, hvis ægtefællen ønsker at sælge eller pantsætte en bolig, og den anden ægtefælle benytter boligen til sin erhvervsvirksomhed. Det samme gælder også bortleje eller bortforpagtning af boligen, hvis dette medfører, at boligen ikke længere kan benyttes som ægtefællernes hjem. 
  • En ægtefælle, der ejer ting, der hører til indboet i det fælles hjem eller til den anden ægtefælles arbejdsredskaber, må ikke uden den anden ægtefælles samtykke sælge eller pantsætte disse ting. Det samme gælder, hvis tingene bruges til børnene.

Hvis en ægtefælle eksempelvis har solgt familiens bolig eller indbo uden den anden ægtefælles samtykke, har den anden ægtefælle mulighed for at få salget omstødt ved dom. Retssagen skal dog anlægges inden tre måneder efter, at den anden ægtefælle har fået kendskab til salget, og senest et år efter, at salget er blevet tinglyst.

Nægter den ægtefælle, der ikke er ejer, uden rimelig grund at give samtykke – eksempelvis til et salg af boligen – kan den ægtefælle, der ejer boligen, ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til salget.

Klage over Statsforvaltningens afgørelse

Hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om salg og pantsætning mv., kan ægtefællerne klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Statsforvaltningen.dk

Sidst opdateret 22.11.2013