Hæftelse for hinandens gæld

Ægtefæller kan komme til at hæfte for hinandens skattegæld og for lån, der er optaget for at foretage sædvanlige indkøb til brug for den daglige husholdning eller børnenes fornødenheder.

Selvom ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld, er der visse undtagelser:

  • En ægtefælle hæfter som udgangspunkt kun for sin egen indkomstskat. Den anden ægtefælle kan dog komme til at hæfte for skattegæld, hvis skattegælden forgæves er søgt inddrevet hos den ægtefælle, der i første omgang skulle have betalt indkomstskatten. Dette gælder også, selvom ægtefællerne har særeje. 
  • Hver af ægtefællerne er under samlivet berettiget til på begges ægtefællers ansvar at foretage sædvanlige indkøb til brug for den daglige husholdning eller børnenes fornødenheder. Hvis dette er sket ved optagelse af lån, hæfter den anden ægtefælle også for lånet.

Indkøb til den daglige husholdning og til børnenes fornødenheder anses normalt for indgået på begge ægtefællers ansvar, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne. Dette gælder også, selvom ægtefællerne har særeje.
Hvis en ægtefælle misbruger sin ret til at foretage disse indkøb på begge ægtefællers ansvar, kan Statsforvaltningen efter ansøgning fra den anden ægtefælle dog fratage denne ret. Ansøgningen skal indleveres til Statsforvaltningen.

Klage over Statsforvaltningens afgørelse

Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen. Klagen sendes til Statsforvaltningen, der videresender klagen til styrelsen med sagens akter.

Statsforvaltningen.dk

Sidst opdateret 22.11.2013