Spørgsmål/svar om ægtefællers pensioner

Få svar på de spørgsmål om ægtefællers pensioner, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Gælder loven for alle, der er gift?

Ja, loven gælder for alle, der er gift. Men den bliver særlig vigtig, hvis man skal separeres eller skilles.

Hjælper loven ikke en ægtefælle, der har en meget mindre pensionsopsparing end den anden ægtefælle?

I de tilfælde hvor loven gør, at en ægtefælle bliver dårligt stillet pensionsmæssigt, er der mulighed for at kompensere. Hvis den ene ægtefælle vil blive urimeligt stillet, fordi den anden ægtefælle kan udtage sin fulde pension uden at skulle dele, vil rimelighedskompensationen komme på tale. Det er dog en betingelse, at ægteskabet har varet ca. 15 år eller længere.

Hvad er en almindelig (rimelig) pensionsordning?

Langt de fleste pensionsordninger vil være almindelige. Til eksempel kan nævnes, at alle arbejdsmarkedspensioner typisk vil være almindelige ordninger, og at det samme gælder for andre pensionstyper, hvor der betales regelmæssige bidrag af en størrelse, der svarer til ægtefællens økonomiske forhold og forventede pensioneringstidspunkt.

Hvilke konsekvenser har loven, hvis en kvinde f.eks. er på deltid nogle år?

I de tilfælde hvor loven gør, at en ægtefælle bliver dårligt stillet pensionsmæssigt, er der mulighed for at kompensere. Hvis ægtefællerne i fællesskab har indrettet sig sådan, at f.eks. den ene i en periode har været på nedsat tid under hensyn til børnene og familien – og dermed har lidt et pensionstab – kan en fællesskabskompensation komme på tale.

Hvilke pensioner kan deles ved separation eller skilsmisse?

Efter den 1. januar 2007 skal ingen rimelige pensioner deles ved separation eller skilsmisse, medmindre ægtefællerne har indgået ægtepagt med aftaler om en deling.

Et ægtepar har kun været gift i to år, men har boet sammen i 10 år. De står nu for at skulle skilles. Hvordan skal deres pensioner deles?

Ved skilsmisse i et ægteskab, der har varet under ca. fem år, beholder ægtefællerne hver især deres pensionsordninger, og der kan ikke blive tale om deling.

Et ægtepar har kun sparet op til pension i mandens navn. Hvad gælder for den pension?

Pensionen vil som udgangspunkt ikke skulle deles. Er der tale om en kapital- eller ratepension, kan de ved en ægtepagt aftale, at pensionen fortsat skal kunne deles.
Loven giver dog mulighed for at kompensere en ægtefælle, der er dårligt stillet i forhold til pensioner.

Et ægtepar har oprettet en ekstra pensionsopsparing i mandens navn for at opnå nogle skattefordele. Hvem tilhører den nu?

Hvis den ekstra opsparing tydeligvis er en ”ekstrainvestering” og beløbsmæssigt ligger ud over en almindelig pensionsopsparing (altså mere end hvad man kunne forvente i forhold til mandens løn i øvrigt), er det en type opsparing, som vil indgå i et fællesbo. Dvs. at opsparingen ved en separation og skilsmisse skal deles.

Sidst opdateret 12.12.2013